Bosta Iron Age Hosue, Isle of Lewis
Bosta Iron Age Hosue, Isle of Lewis

Date: 14/02/2006

Photographer: Heinz Fesl

Bosta Iron Age Hosue, Isle of Lewis

Date: 14/02/2006

Photographer: Heinz Fesl